Trygghetsvandring i Jordbro 21 okt

Torsdagen den 21 oktober kl.17.00 genomförs en trygghetsvandring i Jordbro med föreningen ”Jordbro i samverkan” där Haninge Bostäder är delaktiga.

Syftet är att vi går igenom valda delar av Jordbro och systematiskt inventerar det ur trygghetssynpunkt.

Vid en trygghetsvandring deltar vanligen företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polisen. Under inventeringen noteras platser och utrymmen som upplevs som otrygga platser. Trygghetsinventeringen kan sedan ligga till grund både för större och mindre åtgärder.  

Samverkan i Jordbro är ett samverkansorgan för utveckling av Jordbro stadsdel. Samverkan drivs av fastighetsägarna Haninge Bostäder och Hembla som tillsammans med- och i nära samarbete med Haninge kommun, Polisen, ideella föreningar och näringsliv vill verka för att skapa framtidens Jordbro.