Skötsel & Underhåll

 

Skötsel och underhåll av din lokal

Hyresavtalet reglerar ansvarsfördelningen för skötsel och underhåll mellan hyresgäst och hyresvärd. Läs noga igenom ditt hyresavtal för att se vad som gäller för just dig och din lokal.

Vanligtvis ansvarar vi som hyresvärd för:

  • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (fasad, fönster, tak och entréportar)
  • Fastighetens installationer (vatten, värme, ventilation, el och hissar)
  • Renhållning av allmänna utrymmen
  • Snöröjning och halkbekämpning

 

Som hyresgäst ansvarar du för:

  • Lokalens inre underhåll av golv, väggar och tak.
  • Underhåll och byte av utrustning och installationer, t ex kylskåp, spis, wc, handfat, särskild för lokalen installerad och anpassad ventilation.
  • Att forsla bort sopor och avfall som härrör från den verksamhet som bedrivs i lokalen. Kontakta SRV för att teckna avtal om hantering och bortforsling av sopor.
  • Inbrottsskydd såsom skalskydd och lås. Detta bör anpassas till den verksamhet du bedriver i lokalen. Du måste också ha en försäkring då du är kostnadsansvarig för skador som uppstår vid inbrott eller åverkan, t ex skador på fönsterrutor och entrédörrar.
  • Brandskyddet i lokalen. Du ansvarar för att ha ett tillräckligt för verksamheten fungerande brandskydd, som t ex brandvarnare, brandsläckare, markerade utrymningsvägar och du ansvarar även för underhållet av brandskyddet.