Instruktion Motorvärmare

 

 

Inställning av avresetid Timer

 

Tryck ett kort tryck på - knappen för Timer 1.

Timer 1 börjar blinka och under denna tid finns det möjlighet att justera tiden.

Ändra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). 

Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

Några sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

När timer 1 lyser med fast sken, är uttaget strömsatt.