Det gemensamma

Hänsyn

När man bor i ett flerbostadshus får man räkna med ljud från sina grannar. Mellan klockan 22:00 och 06:00 är det viktigt att ni visar extra hänsyn. Tänk på att ni delar tak, väggar och golv med andra hyresgäster.

Tvättstugan

Tvättstugornas öppettider:          (med några få undantag) 
Måndag - lördag:                07:00 - 22:00
Söndag:                                10:00 - 22:00
Senast tvättstart:                21:00
Tvättstugan stängs av:      22:00

Ni kan boka 2 tvättpass i följd.
Ni kan boka 8 tvättpass i månaden.
Har ni tillgång till grovtvätt kan ni boka 1 pass i månaden.

  • Tiderna kommer vara överbokningsbara efter 30 minuter. Om den som bokat inte dyker upp kan någon annan boka resterande av tvättiden. Passet räknas som förbrukat av den som inte använt sin tid.

TÄNK PÅ! Att städa efter er när ni tvättat klart. Torka av maskiner,  sopa golvet samt rengör maskiner och filter.

Ytterdörrar och portar

Tillfället gör tjuven! Se till att dörrar ut ur byggnaden går i lås av sig själv. Gör de inte det, kontakta er bovärd.

Sophantering

Sortera ert avfall väl och se till att det kommer på rätt plats. Till återvinningsstationerna transporterar ni själva tidningar, kartonger, glas, batterier, plastförpackningar och metallavfall. Sopor får absolut inte lämnas någonstans förutom i de för detta ändamål avsedda kärlen. Det avfall som felhanterats kan ni komma att debiteras för.