Tungelstavägen Modernisering

Husen på Tungelstavägen 19-29 & 31-37 byggdes i mitten av 60-talet och nu är det dags att modernisera husen. Den planerade moderniseringen omfattar bland annat tilläggsisolering av fasader, byte av fönster, ny ventilationslösning och installation av solceller. Målsättningen är att tillskapa ett bättre inomhusklimat

Upphandling av entreprenör pågår och vem som kommer utföra moderniseringsarbetena väntas bli klart till sommaren. Arbetet planeras påbörjas under hösten 2024 och pågå under 3 års tid. När upphandlingen är klar och en tidplan finns framme återkommer vi med mer information.

 

Gavel på ett 3-våningshus på Tungelstavägen

 

Bild på ett 3-våningshus på Tungelstavägen