Kulfångsgatan 22

Ombyggnationen av gamla Lovisagården, som nu heter Kulfångsgatan 22, i Vendelsö pågår för fullt. Det tidigare demensboendet omvandlas till 19 stycken lägenheter fördelade på 4 stycken tvåor, 5 stycken treor, 4 stycken fyror och 6 stycken femmor.

Invändigt har all inredning rivits och nya innerväggar och schakt har byggt. Huset förses med nya installationer så som elledningar, fiber, VA-ledningar och ventilation. Vartefter installationsarbetena blir klara påbörjas arbetet med ytskikt och inredning. Lägenheterna utförs med parkettgolv i lägenheterna, kakel och klinker i badrum samt nya kök. Alla lägenheter får tillgång till balkong varför en ny balkongrad gjuts på den södra sidan av fasaden. Utvändigt får markytorna ett ansiktslyft och nya sopbehållare monteras.

Arbetena har kommit långt och väntas bli helt färdigställda i början av hösten och inflyttning planeras till senhösten. Lägenheterna kommer att förmedlas via vår hemsida med start efter sommarsemestern.