Gröna trygga områden

 

Invigning av Gröna gårdar Moränvägen 4-104,  juni 2024

 

Det har tidigare utförts möten med många av er hyresgäster för att få reda på hur ni vill att era innergårdar ska se ut. Era synpunkter och önskemål har vi tagit tillvara på och är inarbetade under projektet som inneburit bland annat, nya gräsmattor och planteringar, anlagd ängsmark, fler odlingslådor, belysning har kompletteras, regnbäddar mot skyfall, gångstråk har rustas upp och nya sittplatser finns nu på plats.

Målet med projektet är att öka tryggheten och den biologiska mångfalden!

 

Det är mycket grönska vi tillskapat!

  • 100 st träd
  • 26 000 st lökar/plantor
  • 1000 st klätterväxter
  • 120 st bärbuskar
  • 4000 st buskar
stenbelagd grusgång   Växtrik gårdsplantering
     
Liten flicka vid reklamflagga   Fikabord utomhus