Vi har tillsammans med Haninge Kommun och andra lokala aktörer i området kunna erbjuda totalt 275 ungdomar och handledare sommarjobb i år. Nytt för 2022 är att dem kommer arbeta i nästan alla våra områden.

Syftet är att tillsammans bidra till ökad trivsel och trygghet genom att det är rent och snyggt. Men också att ge förutsättningar för att få fler i arbete genom att unga vuxna introduceras in i arbetslivet och att de under kommande år blir förebilder och ansvarstagande individer genom att vara delaktiga i sitt områdes utveckling. Att arbeta hållbart och långsiktigt med förebyggande insatser för att motverka nedskräpning, skadegörelse, hot och våld.