Avflyttning och uppsägning

 

Uppsägning

Om du vill säga upp ditt hyresavtal är uppsägningstiden alltid tre kalendermånader. Uppsägningen gör du på mina sidor under kontraktsuppsägning, eller lämnar besöker vårt kontor på våra öppettider, medtag legitimation. Du kan även mejla en underskriven uppsägning till oss.
Blankett för uppsägning

Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad om uppsägningen sker inom en månad från dödsfallet. I annat fall gäller tre månaders uppsägningstid. Uppsägningen skall alltid vara skriftlig och undertecknad av samtliga dödsbodelägare, eller av den som har fullmakt att företräda dödsboet. Till uppsägningen ska bifogas registerutdrag som styrker dödsbodelägare. 
Blankett för uppsägning-dödsbo

Besiktning

Avflyttningsbesiktning sker alltid vid uppsägning. Tid bokas i samband med att vi bekräftar att hyresavtalet upphör.
Vid besiktningen skrivs protokoll som visar vad som måste åtgärdas. Du blir ersättningsskyldig för onormalt slitage och eventuella skador som du orsakat.
Innan alla nycklar återlämnas ska en slut- och städbesiktning vara gjord. Tid för detta bokas i god tid med din bovärd.

Elabonnemang

Du som betalar din elkostnad på hyresavin, kommer att få en separat slutfaktura för de två sista månaderna. Skälet till detta är att du betalar elkostnaden två månader i efterskott i förhållande till hyran.

Du som har eget elabonnemang, glöm inte att säga upp det. Tänk på att du kan ha en uppsägningstid hos elleverantören.

Visning av lägenheten

Bostadssökande kommer att hänvisas till dig för visning. Du får själv komma överens med sökande om en lämplig tid för visning av lägenheten. Enligt hyreslagens §26 är hyresgästen skyldig att visa lägenheten.

Städning

Lägenheten skall vara noggrant städad vid avflyttning. Godkännande sker vid städ- och slutbesiktning.

Nycklar

Samtliga utkvitterade nycklar skall återlämnas senast kl 12.00 på avflyttningsdagen.
Nycklarna lämnas till din bovärd vid städbesiktningen eller på vårt kontor: Rudsjöterrassen 5, plan 9, Handen.

Flyttanmälan

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. (Klicka här för att komma till skatteverket)

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring. (Klicka här för att komma till adressändring)

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt. Du som har egen ingång har inget lägenhetsnummer.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

Tack så mycket för den här tiden!

Tänk på att behålla eller skapa en intresseanmälan som bostadssökande innan du avflyttar för att stå kvar i kön och samla poäng om du önskar att flytta tillbaka i framtiden. Det du behöver göra när du har en registrering som bostadssökande för att stå kvar i kön, är att uppdatera din kötid minst en gång var artonde månad, (1,5 år).