Trygghet

 

Hemförsäkring

Haninge Bostäder har som krav att alla boende har en hemförsäkring. Har du hemförsäkring får du en ersättning, som regleras av försäkringsbolaget, för dina tillhörigheter vid en olycka såsom exempelvis översvämning eller brand.

TÄNK PÅ! Att hemförsäkringen dessutom vanligtvis innehåller skydd mot stöld, skadegörelse, överfall samt reseskydd.

Säkerhetsdörr

Om du vill beställa en säkerhetsdörr till din lägenhet kan du hämta blankett på huvudkontoret eller under blanketter och tillval.

Brand

I varje lägenhet ska det finnas minst en brandvarnare. Det åligger dig som hyresgäst att underhålla brandvarnaren. Den piper när det är dags för byte.  Är brandvarnaren ur funktion, eller om den saknas, ring din bovärd som då kommer och monterar en åt dig. Läs mer om brand i vårt informationsblad.

TÄNK PÅ! Vid brand eller sjuktransporter är trapphus den huvudsakliga utrymningsvägen och får därför inte blockeras överhuvudtaget. Placera därför inte t ex  barnvagnar, mattor eller skor i trapphuset. Föremål som finns i trapphus kan komma att slängas.

Skador

Även mindre skador, som en droppande radiator, kan orsaka stora skador.  Misstänker du en fuktskada så kontakta din bovärd så fort som möjligt, då det annars kan komma att behövas en omfattande renovering av ditt hem.

Skadedjur

Enstaka djur är ingen ovanlighet i flerbostadshus; ser du däremot flera kryp av samma slag kan det röra sig om ohyra.

TÄNK PÅ! Enligt hyreslagen åligger det dig som hyresgäst att anmäla ev. förekomst av skadedjur. Misstänker du att du har skadedjur i din lägenhet kontaktar du Anticimex. Anticimex utför saneringen åt Haninge Bostäders hyresgäster. Du som hyresgäst betalar inte för detta, det åligger fastighetsförvaltaren; d.v.s. Haninge Bostäder AB.
Telefon: 075-245 10 00.

Skyddsrum

För att hitta ditt närmaste skyddsrum kan man gå in på MSB´s skyddsrumskarta här!