Andrahandsuthyrning

Den 1 oktober 2019 börjar nya regler gälla för uthyrning av hyresrätt i andra hand. Dessutom ändras reglerna för inneboende och lägenhetsbyte.

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten. Vi godkänner inte andrahandsuthyrning för kortare tid än 6 månader.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Om du inte kan nyttja din lägenhet under en viss begränsad tid, kan du ansöka om andrahandsuthyrning.

Det är inte tillåtet att hyra ut din lägenhet i andra hand innan du fått ett godkännande av Haninge Bostäder eller Hyresnämnden.

Giltiga skäl till andrahandsuthyrning kan vara studier eller arbete på annan ort, provbo med sambo, militärtjänstgöring eller avtjänande av frihetsstraff. Semesterresa är ej godkänt skäl till andrahandsuthyrning.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla änd­rade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket

Viktigt att tänka på:

Du som hyresgäst ansvarar för lägenheten även under den tid som du hyr den i andra hand. Det kan t ex gälla krav på hyra, störningar eller andra klagomål som har med bostaden att göra.

Andrahandshyresgästen kan inte ta över hyresavtalet även om inte förstahandshyresgästen har för avsikt att återflytta.

Ansökningsblankett för andrahandsuthyrning finns att hämta i receptionen eller laddas ner här:
Ansökan om andrahandsuthyrning.

Handläggningstiden är upp till 2 månader.