Aktuella händelser

 • Haningedagen 2023 med rittävling

  Nu har Haningedagen 2023 varit och vilken succé det blev i år igen. Bra artister, många tält och aktörer som ville visa upp sig, och så även vi såk...

 • Varmvattenavstängning Evabergsvägen

  Då vi ska byta varmvattenberedaren på Evabergsvägen, behöver vi stänga av varmvattnet i två omgångar: Måndag den 11 september kl 09.00 - 15.00...

 • Hiss Örnens väg

  Status gällande hiss Örnens väg 58; Reparation pågår och hissföretaget har beställt reservdelar som förväntas ta ett par dagar att få hem. Vi bekl...

 • Systemunderhåll hemsidan

    Haninge Bostäders hemsida ligger nere fredag den 29 september för planerat underhåll av server.

 • Arbeten med fjärrvärmen utmed Källvägen

  Vattenfall Fjärrvärme kommer under hösten med start i September göra en omläggning av fjärrvärmenätet. Det medför att Källvägen kommer att smalnas...

 • Akut vattenavstängning Örnens väg

      Akut vattenavstängning av ditt kallvatten. Då installationen av ny fjärrvärmecentral stött på problem, kommer de behöva stänga av både kall-...

 • Problem med inläsningsenheter för el, varm- och kallvatten.

  Vi upplever förnärvarande problem med våra inläsningsenheter för el, varm- och kallvatten i områdena Vega, Södra Jordbrovägen och Källvägen. Det in...

 • Ombyggnation UC - Evabergsv

  Onsdagen den 30 Augusti påbörjas arbetet med ombyggnation av undercentralen på Evabergsvägen.  Arbetet kommer att utföras av KE Pump och vissa dri...

 • Vattenavstängning Örnens väg

  Torsdag den 31 augusti byter vi fjärrvärmecentral på Örnens väg, vilket betyder att det inte finns något varmvatten mellan kl 8-16. Detta ska inte...

 • Uppdatering Laddplatser

  Laddplatser i våra områden Under sommaren har vi påbörjat arbetet med att installera laddplatser för elbilar i våra bostadsområden, målet är att d...