Balkong och uteplats

Blomlådor

Många hyresgäster väljer att ha blommor på sin balkong.  Dessa måste av säkerhetsskäl placeras på insidan av balkongräcket. Tänk också på att inte övervattna så att vatten rinner ned till grannen under dig.

Paraboler och markiser

Haninge Bostäder tillåter inte ingrepp i husens konstruktioner då detta kan orsaka skador på byggnaden. Uppsättning av markiser är därför inte möjligt. Paraboler fästs på lämpligt sätt, med fördel med stativ mellan golv och tak.

TÄNK PÅ! Paraboler får inte under några omständigheter sticka ut utanför balkongräcket. Felaktigt monterade paraboler monteras ned och ev. återställning av fasad debiteras hyresgästen.

Balkong, altan och fönster

Håll din uteplats fri från snö och is. Lämna inte fönster och dörrar öppna så att vatten- och frysskador kan uppstå. Undvik förvaring av brännbart material på din balkong/altan.

Rökning

Trappor, hissar och gemensamma utrymmen ska alltid vara rökfria. Visa även hänsyn till dina grannar och gå bort en bit från entrén. Vissa av våra hus är totalt rökfria i och omkring lägenheten, det gäller även balkongen och det framgår i ditt kontrakt om du bor i ett rökfritt hus.

Grillning

Endast el-grill är tillåtet på våra balkonger. Att grilla i nära anslutning till byggnaden kan medföra risker. Förutom en uppenbar risk för brand om olyckan är framme om en grill välter, måste man följa Brandförsvarets rådande eldningsförbud. Använd de grillplatser som finns på gården eller placera er minst 10 meter från byggnaden. Visa hänsyn när du grillar, och betänk att grannar kan få in os i intilliggande lägenheter.

Fågelmat

Råttor kan inte flyga, men nedfallande frön och brödsmulor lockar till sig gnagare och andra skadedjur. Ingen uppskattar gnagares närvaro och vi vill därför inte att ni matar fåglar i anslutning till ert boende.

Mattor

Skakning av mattor eller annat görs inte på balkongen, då risk för att dammpartiklar flyger in till intilliggande lägenheter föreligger.