Lokaler & Förråd

Du hittar mer information om hur du söker lokal under "sök ledigt" och Lokaler och förråd.

 

Här hittar du vanliga frågor och svar, skötsel och underhåll på förråd och lokaler, samt information och uppsägning och överlåtelse.