Tillsammans för Jordbro 2020

Projekt 2020

 

Tillsammans för Jordbro

En gemensam satsning för att skapa hopp, framtidstro och trivsel i Jordbro.

Under sommaren 2020 inleds en gemensam satsning av Haninge Bostäder, Haninge Kommun, Hembla och Coca Cola som heter Tillsammans för Jordbro.

Då erbjuds 70-90 unga vuxna boende i Jordbro ett sommarjobb/feriepraktik med att rusta upp den fysiska miljön, skapa gemenskap i området och få erfarenhet av arbetslivet. Där även vi som arbetar på Haninge Bostäder får en chans att jobba med ungdomarna några timmar eller under en dag.

Här ser vi Haninge Bostäders VD Anders Gillberg tillsammans med några av sommarjobbarna som har byggt en planteringslåda som sedan fylls med grönskaker.