Visning och tilldelning av lägenhet

 

Efter att lägenhetens publiceringstid gått ut erbjuder vi upp till 10 personerna med flest köpoäng en visning av lägenheten. Det är ditt ansvar som sökande att kontakta den befintliga hyresgästen för att boka visningstid och den befintliga hyresgästen måste vara behjälplig med att visa lägenheten. I vissa fall visas den av Haninge Bostäders personal. Du får då en gemensam visningstid tillsammans med övriga som blivit erbjudna visning. Inom angiven tid behöver du ge besked om du vill ha lägenheten eller inte. Svarar du inte inom angiven tid räknas det som ett nej-svar. Du kan maximalt tacka nej fem gånger inom en sexmånadersperiod.

 

Den med flest köpoäng och som uppfyller Haninge Bostäders grundkrav tilldelas lägenheten. Har du blivit erbjuden lägenheten måste du vid avtalsskrivning kunna styrka att du har en inkomst som motsvarar Haninge Bostäders inkomstkrav. Kan du inte det, erbjuder vi lägenheten till nästa i turordningen.