Grundkrav för att få hyra lägenhet

Haninge Bostäders grundkrav för att hyra lägenhet

När du tecknar hyresavtal ingår du en viktig affärsförbindelse med vissa rättigheter och skyldigheter. Alla som uppfyller grundkraven i Haninge Bostäders hyrespolicy kan teckna hyresavtal och bli hyresgäst hos oss. Haninge Bostäder hyr ut lägenheter för permanent boende. Det är personen som fått erbjudandet som ska teckna hyresavtalet och bo i lägenheten.

Grundkraven är:

 • Som blivande hyresgäst ska du ha fyllt 18 år vid hyresavtalets upprättande. Registrering i bostadskön kan ske från det att du fyllt 16 år.
 • Som blivande hyresgäst ska du kunna betala hyran för den sökta lägenheten. Om kraven på godtagbar inkomst bedöms vara låg kan vi begära säkerhet i form av godkänd borgensman och det gäller endast för ungdomslägenheter.
 • Inga skulder hos kronofogden
 • Betalningsanmärkningar ska vara minst två år gamla.
 • Om betalningsanmärkningen gäller en hyresskuld ska den vara minst fem år gammal.
 • Tidigare boenden ska vara störningsfria.
 • Det ska finnas en hemförsäkring från det datum hyresavtalet börjar gälla.
 • Antalet personer som bor i bostaden ska vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek.

Samtliga av de uppsagda lägenheterna fördelas efter den sökandes köpoäng.

Uppfyller du inte Haninge Bostäder grundkrav kan du inte få ett hyresavtal hos oss.

 

Skulder och betalningsanmärkningar

 • Eventuella skulder till Haninge Bostäder och andra hyresvärdar måste vara reglerade.
 • Om du som blivande hyresgäst har flera eller större betalningsanmärkningar, eller andra skulder som kan påverka din förmåga att betala hyran, gör vi en bedömning utifrån det enskilda fallet.

Vid oreglerade skulder till Haninge Bostäder är du spärrad från att söka lägenhet hos oss tills dess att din skuld är reglerad. När den är reglerad måste betalningen skötas under ett år. Därefter släpper vi spärren. Borgensman eller deposition godkänns inte som säkerhet när skulder finns. Du samlar köpoäng även under den tid du är spärrad från att söka lägenhet.

Vi tar kreditupplysning på alla som erbjuds visning på en lägenhet och som inte redan bor hos oss. Vid omflyttning till en annan lägenhet inom Haninge Bostäder med väsentligt högre hyra, kan du behöva styrka din inkomst. Vi tittar vi även på hur du som hyresgäst skött dig när det gäller hyresbetalningar och störningar. Anmärkning kan leda till att du inte blir godkänd som hyresgäst till den nya lägenheten.

Inkomstkrav

Att kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid är mycket viktigt när du hyr lägenhet. Du som söker lägenhet måste visa att du kan betala hyran för lägenheten och i förekommande fall även för bilplats, tillval, lokal eller förråd i enlighet med lagar och avtal. Vi utgår från Konsumentverkets beräkningar av "skäliga levnadskostnader", som riktvärde.

Som inkomst klassas följande:

 • Lön från anställning (minst sex månader framåt).
 • Är du egenföretagare gäller föregående års bokslut samt senast reviderade delårsbokslut.
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning.
 • Studielån och studiebidrag.
 • Pension, livränta, sjukbidrag.
 • Egna bankmedel och andra kapitaltillgångar kan godkännas.
 • Skattepliktig och icke skattepliktig ersättning från Försäkringskassan, så som:
  • Föräldra-, graviditets-, sjukpenning, sjukersättning etcetera (skattepliktig).
  • Bostadsbidrag, underhållsstöd, etableringsersättning etcetera (ej skattepliktig).
  • Försörjningsstöd, tidigare kallat socialbidrag godkänns INTE som inkomst.

Innan vi skriver hyresavtal gör Haninge Bostäder alltid en inkomstprövning på dig. Det är ditt ansvar att senast vid avtalsskrivning styrka din framtida inkomst. Kan du inte styrka din inkomst kommer lägenheten att tilldelas nästa person i turordningen.

Vad innebär misskött relation med Haninge Bostäder?

Om du har misskött din relation med Haninge Bostäder under de senaste två åren får du inte skriva nytt hyresavtal.

Med misskött relation menas:

 • Olovlig andrahandsuthyrning.
 • Allvarliga störningar mot andra hyresgäster.
 • Vanvård av lägenheten.
 • Hot eller våld mot personal.
 • Verkställd avhysning.

Vid misskött relation spärras du från att göra intresseanmälningar till Haninge Bostäder lägenheter under ett till tre års tid. Du samlar köpoäng även under den tid du är spärrad från att söka lägenhet. Undantag: om du hyr ut din lägenhet olovligt i andrahand riskerar du att bli uppsagd, och då nollställs dina köpoäng.