Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Du kan vara trygg med att vi återkommer med information i god tid med mer detaljer.

Vi håller löpande kontakt med dig - dels personligt genom din projektsamordnare, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset, dels via sms och här på hemsidan.

 

2019-2020

Planering och förberedande arbeten

MAJ 2020

Hyran är klar och planeringen fortsätter

SEP - OKT 2020

Vi börjar bjuda in till personliga informationsmöten, där du får chansen att träffa vår projektsamordnare och ställa frågor om projektet. Vi hinner med de två första husen innan vi får förhålla oss till andra rekommendationer.

JAN - FEB 2021

De två kvarvarande husen får personlig information skickad till sig med post och via rekommenderat brev.

FEB - APRIL 2021

Ansökan om bygglov skickas in, samt upphandling av entreprenör skickas ut.

MAJ - JUNI 2021

Renoveringen etapp 1 börjar på Södra Jordbrovägen 19-21

JUNI - AUG 2021

Nu beräknas etapp 2 starta på Södra Jordbrovägen 23-25

DEC 2021 - JAN 2022

Renoveringen fortsätter med etapp på Södra Jordbrovägen 27-29

FEB 2022 - APRIL 2022

Dags för sista etappen, nummer 4 att starta på Södra Jordbrovägen 31-33