Nu är bygglovet klart och arbetena kan planeras in. Sterner Stenhus Fasad har fått i uppdrag av Haninge Bostäder att göra detta omfattande renoveringsarbete på fastigheterna på Södra Jordbrovägen.

 

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras. Du kan vara trygg med att vi återkommer med information i god tid med mer detaljer.

Vi håller löpande kontakt med dig - dels personligt genom din projektsamordnare, dels via information i din brevlåda eller i trapphuset, dels via sms och här på hemsidan.

 

2019-2020

Planering och förberedande arbeten

MAJ 2020

Hyran är klar och planeringen fortsätter

SEP - OKT 2020

Vi börjar bjuda in till personliga informationsmöten, där du får chansen att träffa vår projektsamordnare och ställa frågor om projektet. Vi hinner med de två första husen innan vi får förhålla oss till andra rekommendationer.

JAN - FEB 2021

De två kvarvarande husen får personlig information skickad till sig med post och via rekommenderat brev.

FEB - APRIL 2021

Ansökan om bygglov skickas in, samt upphandling av entreprenör skickas ut.

MAJ - JUNI 2021

Nu är upphandlingen klar och det blev Sterner Stenhus Fasad som kommer utföra jobbet på fasaderna.

Även bygglovet är nu klart och vi kan dra igång detta renoveringsarbete.

JULI - AUGUSTI 2021

Renoveringen etapp 1 börjar på Södra Jordbrovägen 19-21

  • Vecka 27-29 kommer byggbodar, staket etc. etableras.  Bodarna kommer att vara mellan tvättstugorna bakom Södra Jordbrovägen 27-29.
  • Vecka 32 till vecka 37 pågår byggnation av ställning på fastigheten.
  • Under vecka 34 startar balkongrenoveringen då kommer ni som boende behöva tömma era balkonger på era ägodelar, ni kommer att få en särskild avisering för detta när balkongerna behöver vara tömda i er brevlåda.
  • Våra arbetstider är måndag till fredag 07:00–17:00 (störande arbeten så som bilning och blästring 8-16).
  • Viktigt att tänka på när ställningen är på plats:

    För er egen säkerhet är det absolut förbjudet att vistas på byggnadsställningarna. Vi ber er vara extra vaksamma att barn inte klättrar på eller beträder byggnadsställningen.Tänk även på att stänga era fönster när ställningen är monterad eftersom inbrottsrisken ökar när ställningen är uppställd. Ställningen kommer vara larmad och kameror kommer att sättas upp.

DECEMBER 2022

Första huset som är Södra Jordbrovägen 19-21 beräknas vara helt klart vecka 4, 2022 och i januari 2022 påbörjas hus nummer 2, som är Södra Jordbrovägen 31-33

MARS 2022

Moderniseringen av hus 1 börjar nu närma sig slutfasen, där sista arbetet beräknas färdigställas under maj månad.

Moderniseringen av hus 2 som är Södra jordbrovägen 31-33 är i full fart och ställningen är uppe. Takarbete, isolering av fasaden och montering av de nya fönstren pågår för fullt. Det som kvarstår att påbörja är puts av fasad, montering av balkongräcken och inglasning av balkongerna. Allt beräknas färdigställas under september månad.

APRIL 2022

Beräknas börja med hus nummer 3 som är Södra Jordbrovägen 27-29.

AUGUSTI/SEPTEMBER

Beräknas börja med hus nummer 4 som är Södra Jordbrovägen 23-25

Vi uppdaterar här allteftersom när nästa etapper startar.