Vatten och avlopp

Vatten

Vattenläckage i din lägenhet kan innebära stora påfrestningar eftersom den här typen av skador ofta tar lång tid att åtgärda. Var därför extra försiktig. Om vattenkranen börjar droppa eller toaletten rinner ska du anmäla felet direkt till oss. Då spar vi både på vatten- och värmekostnader.

Avlopp

Avloppsrören från diskbänk och tvättställ blir snabbt feta. Matrester och annat avfall fastnar lätt i avloppet. Bästa sättet att undvika stopp i rören är att kasta kaffesump, teblad och liknande direkt i soporna och i förekommande fall matavfallssortera, om den möjligheten finns. Avloppen rensar du enklast genom att då och då peta loss hår och annat från bottenventilerna i badkaret, diskhon och tvättstället. Om vattnet börjar rinna ner långsamt så försök få loss det avfall som täppt till ventilen och avloppsröret. Går inte det måste du kontakta oss.

Spola inte ner vätskor (t ex matolja) som kan orsaka stopp i avloppet i diskho, handfat eller toalett. Fråga din bovärd om du är osäker.

Vattenlås

På avloppsrören under diskbänk och tvättställ finns en vattenfylld krök. Det är ett vattenlås som är till för att hindra dålig lukt att tränga upp från avloppet. Det finns flera typer av vattenlås; i våra hus är de nästan uteslutande av plast.

Rensning av vattenlås och golvbrunn

Vattenlås i plast är antingen försett med ett renslock eller en bottenkopp. Ställ en hink under vattenlåset innan du öppnar det så att vattnet och smutsen inte rinner på golvet. Bottenkoppen skruvar du enkelt av för hand. Läs vår guide här: Rensning av vattenlås och golvbrunn.