Överlåtelse lokal

 

Överlåta lokalavtalet

Om du som hyr en lokal planerar att överlåta din verksamhet till någon annan måste du lämna in en skriftlig ansökan till oss om att få överlåta hyresrätten till lokalen. Enligt Jordabalken 12 kap § 36 får en hyresgäst inte själv bestämma om hyresrätten till en lokal ska överlåtas till någon annan. Det krävs att hyresvärden ger sitt skriftliga samtycke till överlåtelsen.

Tillstånd till överlåtelse ges om följande förutsättningar enligt Jordabalken 12 kap § 36 är uppfyllda;

  • Lokalen helt eller delvis används för handel, hantverk, industri eller annan förvärvsverksamhet.
  • Den som övertar hyresrätten får inte ändra användningssättet av lokalen efter överlåtelsen. I ansökan om överlåtelse måste ändamålet med uthyrningen preciseras.
  • Hyresvärden inte har befogad anledning att motsätta sig överlåtelse.
  • Den som hyresavtalet ska överlåtas till måste ha godkänd ekonomi, god kreditvärdighet och inga betalningsanmärkningar.
  • Har hyresgästen hyrt lokalen i mindre än tre år krävs att hyresgästen har synnerliga skäl för att få tillstånd till överlåtelse.

Synnerliga skäl för överlåtelse är vanligen dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan särskilt beaktansvärd händelse som gör att det i princip är omöjligt för hyresgästen att driva verksamheten vidare.

För det fall hyresvärden inte lämnar hyresgästen tillstånd till överlåtelse kan hyresgästen ansöka hos hyresnämnden och få hyresnämndens tillstånd härtill.

Så här ansöker du om tillstånd

Skriv ut ansökan från hemsidan eller beställ via Kundtjänst. Lämna en ansökan om överlåtelse till oss tillsammans med följande intyg;

  • Registreringsbevis och F-skattsedel på företaget som önskar överta verksamheten och
  • Resultat- och balansrapport för verksamheten som ska överlåtas

Vår handläggningstid är normalt 3 veckor, ofullständig ansökan behandlas inte.

Skicka ansökan till:

Haninge Bostäder

Box 115

136 22 Haninge

 

 

Här kan du ladda ner en ansökan om överlåtelse av lokal.