Underhåll

Vi har ett så kallat behovsprövat underhåll av våra lägenheter. Vi har gjort en överenskommelse med Hyresgästföreningen att inte ha några särskilda tidsintervaller när vi underhåller våra lägenheter. Vårt underhåll sker istället genom en bedömning jämfört med hur andra lägenheter ser ut och att lägenheten ska motsvara normal standard.

Golv matta/parkett

Om du tycker att golvet eller parketten behöver bytas ut eller slipas så vänder du dig till din kundförvaltare som bokar in ett besök hos dig för en bedömning om eventuell åtgärd.

Tapetsering

Lägenheten ska vara i behov av ett underhåll. Bedömning sker vid avflyttningsbesiktningen eller inbokat möte med din kundförvaltare.

Spis/kyl/frys

Vi har inga intervaller för att byta ut vitvaror. Det är behovet som styr. Din kundförvaltare avgör när och om något behöver bytas ut.

Din kundförvaltares  kontaktuppgifter hittar du här, eller i entrén i ditt trapphus.

Renovera och göra om

Du får renovera och göra om, så länge det inte gör att bostaden förändras i stort. Du kan måla och tapetsera själv på egen bekostnad utan tillstånd. För alla egna förbättringsarbeten gäller att de måste vara fackmannamässigt utförda och att färger och materialval inte får vara så extrema att det blir svårt att hyra ut lägenheten igen, då kan kundförvaltaren bedöma att lägenheten ska återställas på hyresgästens bekostnad.

Tänk på att:

  • Du får inte ändra planlösningen
  • Du måste ha särskilt tillstånd från hyresvärden för att göra ändringar i lägenhetens fasta inredning och utrustning. Det gäller även lägenhetens vatten-, värme- och elsystem.
  • Du alltid måste anlita behörig elektriker vid elinstallationer
  • Alla anslutningar av el, vatten och avlopp måste göras av en fackman
  • Du får inte sätta upp kakel, byta golv eller borra i ytskikt i våtutrymmen