Grannstöd Haninge

Vi på Haninge bostäder arbetar, varje dag, för att våra hyresgäster ska känna sig trygga och trivas i sitt bostadsområde. Genom att stödja Grannstöd Haninge som är en ideell förening med uppdrag att dagtid patrullera i Haninges bostadsområden, så bidrar det till vårt trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. I samverkan med Haninge Bostäder, kommun och polis verkar Grannstöd Haninge för att öka tryggheten, förebygga inbrott, minska skadegörelse och klotter. Genom att synas, observera och rapportera utgör de en länk mellan boende, kommun och lokal polis.

Läs mer på Grannstöds hemsida!