Ordningsregler Parkering

Ordningsregler för hyrd parkering- och garageplats

  • Platsen är avsedd för uppställning av personbil i körbart skick
  • Det är inte tillåtet att använda platsen som förråd, verkstad eller uppställningsplats för trasiga fordon som inte används.
  • Motorvärmaruttaget får inte användas för att ladda el/hybridbil
  • Inget annat än enklare reparations- och justeringsarbete får utföras, som t ex byte av tändstift, byte av däck.
  • Spolning eller tvätt av bil är inte tillåtet
  • Det är inte tillåtet att förvara brandfarligt material på platsen
  • Hyresgästen ansvarar själv för snöskottning av platsen
  • Det är inte tillåtet att hyra ut parkeringen i andra hand eller överlåta platsen till annan
  • Undvik att köra bil, moped och andra fordon inom fastigheten. Behöver du t ex köra fram till entrén, visa hänsyn och var försiktig samt var uppmärksam på lekande barn.
  • Vid lastning av ett fordon får man stå vid porten så länge som lastningen pågår. Om aktiviteten vid bilen upphört mer än cirka 5 minuter har lastningen övergått till parkering och då finns det risk att det utfärdas en kontrollavgift.

 

Om någon har parkerat på din hyrda plats ska du kontakta det parkeringsbolag som vi har avtal med så att de utfärdar en kontrollavgift på den felparkerade bilen.

P-service   tel  0771-77 11 00                    Vega, Kulfångsgatan, Vendelsövägen och Skansvägen

Aimo Park  tel 0771-96 90 01                     Övriga områden

Ring parkeringsbolaget med information om vilken plats och vilken bil med reg nr som står på din plats, så får du ett kontrollnummer för att stå på våra besöksparkeringar.   Du får inte ställa dig på någon annans plats, eller på en plats som inte är avsedd för parkering av din bil. Om du inte ringer och får ett kontrollnummer, måste du själv betala och stå för kostnaden vid besöksparkeringen