Frågor & svar

 

Jag har problem med fel i lokalen, kan jag felanmäla det till Haninge Bostäder?

Ja, du kan kontakta felanmälan via vår hemsida och Mina Sidor. Enligt hyresavtalet är du som hyresgäst ansvarig för det mesta i lokalen , men vi kan hjälpa till att åtgärda felet och sedan fakturera dig för detta. Du ska däremot alltid felanmäla sådan som vi som hyresvärd ansvarar för som t ex problem med värme, vatten, stamavloppsstopp och fastighetsventilation.

 

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är 3 år, kan jag när som helst flytta från lokalen med 9 månaders uppsägningstid?

Nej, du har avtalat om att hyra lokalen i 3 år. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast 9 månader innan dess. Om du inte säger upp hyresavtalet förlängs det i ytterligare 3 år.

 

Behöver man skriva om avtalet om man byter från enskild firma till AB?

Om du har enskild firma är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten övergår att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta oss för att överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En sådan överlåtelse kan innebära en sämre säkerhet för oss som hyresvärd. Vi kan därför komma att kräva en säkerhet för att godkänna överlåtelsen.

 

Får jag ändra verksamhet i min lokal?

För att få bedriva en annan verksamhet än den som står i hyresavtalet måste du först få ett godkännande från Haninge Bostäder. I vissa fall krävs även ett godkännande från myndigheter.

 

Får jag överlåta min lokal?

Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst 3 år för att ha rätt att överlåta den. Du kan bara överlåta till någon som ska ta över din verksamhet.

 

Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?

Du måste få ett godkännande från Haninge Bostäder för att få sätta upp en skylt, och i vissa fall måste du även ansöka om bygglov hos kommunen. Du kommer även att bli ansvarig för att återställa fasaden när skylten tas bort i framtiden.

 

Min lokal är sliten och behöver målas om och golven behöver bytas. Vem står för det?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för och bekostar allt inre underhåll när det gäller ytskiktet (väggar, golv och tak). Du ansvarar även för underhållet på inredning och utrustning i wc/dusch och pentry/kök.

 

Får jag ändra planlösningen i min lokal?

Alla ombyggnader och ändringar som du vill göra i lokalen ska godkännas av Haninge Bostäder först. I vissa fall krävs även godkännande från myndigheter, t ex bygglov.

 

Någon har krossat ett fönster och har försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?

Det är du som hyresgäst som ansvarar för skador på glasrutor och entrédörrar. Tänk på att det är viktigt att du har en försäkring som täcker den här typen av skador.

 

Hur gör jag med soporna från min verksamhet i lokalen?

Du är ansvarig för att forsla bort sopor och avfall som härrör från den verksamhet som bedrivs i lokalen. Kontakta SRV för att teckna avtal om hantering och bortforsling av sopor.

 

Får jag hyra ut lokalen i andra hand?

Om du pga sjukdom, studier eller annat beaktansvärt skäl är förhindrad att själv bedriva din verksamhet i lokalen kan du ansöka om att tillfälligt få hyra ut lokalen i andra hand. En andrahandsuthyrning kan beviljas för max 1 år vid godkänt skäl där du avser att återuppta din verksamhet.