Aktuella händelser

 • Utredning klar om förmedling av lägenhet

  Haninge Bostäder fick den 28 oktober information om att om att en lägenhet skulle ha förmedlats på ett oriktigt sätt. Bolaget såg allvarligt på upp...

 • Informationsbrev Kalvsvik December/Januari

  Här är finner du det senaste informationsbrevet för vår nyproduktion Kv Kalvsvik i Jordbro.  

 • Hyreshöjning 2017

  Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2017 års hyror:Bostäder höjs med 0.89% från 1 Januari 2017.Lokaler med förhandlingsklausul...

 • Parkeringstillstånd i Vega

  Nu är de nya parkeringstillstånden för 2017 klara. Detta år måste alla hämta sitt parkeringstillstånd på Haninge Bostäders huvudkontor.Glöm inte le...

 • Driftstörningar Comhem Södra Jordbrovägen samt Moränvägen 5

  Just nu har vi driftstörningar där Comhems nät (TV, bredband, telefoni) är nere i våra fastigheter på Södra Jordbrovägen samt Moränvägen 5. Proble...

 • Fjärrvärmeomläggning i Jordbro

  Tisdag den 29 september klockan 08.00 planeras fjärrvärmen att stängas av.Detta innebär att följande adresser kan komma att stå utan värme och varm...

 • Ny interim VD Anders Gillberg

  Haninge Bostäder har tillsatt en ny VD, Anders Gillberg, som ersätter Desirée Anger. Desirée kvarstår som ekonomichef i bolaget. Anders Gillberg ko...

 • Pålningsarbeten i Jordbro väntas pågå i 5 veckor till

  Pålningsarbeten i Jordbro väntas pågå i 5 veckor, till mitten av december, och utförs nu även under fredagar mellan 07:00 - 16:00.Under vecka 47-49...

 • Pågående pålningsarbeten i Jordbro

  Under november månad så kommer det främst att pålas i området. Det sitter vibrationsmätare uppsatta runt om i våra befintliga fastigheter som autom...

 • Frågetecken kring förmedling av lägenhet

  Under eftermiddagen den 28 oktober fick Haninge Bostäder information om att en lägenhet skulle ha förmedlats på ett oriktigt sätt. Bolaget såg allv...