Nu på tisdag den 12/9-2017 mellan klockan 08:00 - 17:00 kommer ommålning av samtliga p-rutor utföras i området.


För att lösa logistiken kommer det därför vara fri på vissa delar av gården, längst med cykelvägar och fotbollsplan mm. Berörda har blivit informerade att hålla säkerheten, att inte bommar och brandvägar får blockeras.

Arbetet kommer att vara avslutat 17:00 varav ni då åter kan ställa era bilar på er plats.