Informationsbrev om vår pågående nyproduktion i Jordbro Dec-Jan

Här kan du läsa den senaste månadsinformation som avser december och januari 2018.

Klicka här för att läsa brevet.