En vecka fri från våld 2021

Denna dekal kommer synas i våra fastigheter, för Haninge Bostäder stödjer ”En vecka fri från våld” som är en återkommande nationell kampanj- och aktivitetsvecka som syftar till att belysa samhällets förebyggande arbete med mäns våld mot kvinnor. Men även all form av våld uppmärksammas denna vecka.

 I Kulturhuset kommer Kvinnojouren ha en utställning under hela veckan samt att Boj (Brottsofferjouren) har två föreläsningar med rundabordssamtal samt information till allmänheten. Hela Programmet över veckans aktiviteter och utställningar finns på Haninge kommuns hemsida.

 Parallellt med den här kampanjen sker ”1000 möjligheter” som genomförs via snapchat och vänder sig till Haninges unga på temat ”våld i ungas relationer”.

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av organisationerna Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna och arrangeras i år för sjätte året i rad. 2021 infaller En vecka fri från våld vecka 47, den 22:e-28:e november. Unizon och Unizons jourer arrangerar flera event under årets En vecka fri från våld.