Modernisering av Södra Jordbrovägen

Husen på Södra Jordbrovägen 19-33 byggdes på 60-talet och nu är det dags att modernisera fastigheterna. Vi kommer att byta de gamla fönstren till nya fönster med bättre isoleringsförmåga som gör att inomhusklimatet förbättras samt ljudisolerar. Fasaden kommer att putsas och de platta taken kommer att bytas till sadeltak för att förhindra läckage.
Balkongerna kommer att glasas in vilket gör att balkongen kan nyttjas under längre tid på året. En inglasad balkong skyddar mot damm och regn, vilket gör att du kan låta balkongmöbler med dynor stå ute på balkongen samt skyddar mot vägbuller.
Vi beräknar att starta förbättringsåtgärderna under våren 2021.

 

Arkitektritade exempelbilder: