På gång

Nu börjar den fina träfasaden ta form
Informationsbrev till hyresgästerna hittar du här!

 

Nu har husproduktionen äntligen tagit fart efter att snön försvunnit. Man har nu hunnit gjuta det nya husets bottenplatta och fortsätter att förbereda mark och tak inför kommande husleverans.

Pågående arbeten är idag takspikning samt grund- och markarbeten. Etableringen är på plats sedan ett par veckor, och under mitten av maj kommer man även börja resningen av huset.

Bostadsvolymerna levereras med lastbil till arbetsplatsen där en mobilkran kommer lyfta modulerna på plats. Här får den som är nyfiken vara med då hela huset kommer resas på lite mindre än tre veckor.

 Återigen är det mycket viktigt att arbetsplatsens avspärrningar respekteras av säkerhetsskäl.