Höjning av hyror för bilplatser 2022

 

Från och med 1 januari 2022 har månadshyran för bilplats höjts.


Under våren 2021 har vi skickat brev till alla hyresgäster som hyr en bilplats med information om den kommande höjningen. Brevet hade en svarstalong som skulle skickas tillbaka till oss.
Om du inte har svarat på brevet om hyreshöjningen har din bilplats ändå fått den nya hyran från och med januari 2022.
Om du inte vill behålla bilplatsen efter hyreshöjningen får du säga upp ditt kontrakt med sedvanlig 3 månaders uppsägningstid.


För mer information, se Frågor och Svar