Frågor och svar

Varför höjer ni hyrorna?

Hyresnivåerna har setts över och kommer att justeras av flera anledningar.

 • Hyran för en p-plats varierar i våra områden trots liknande standard och jämförbara lägen, det vill vi rätta till.
 • Att ha en egen p-plats räknas som högre standard än vad t ex boendeparkering gör.
 • Höjning av avgiften för parkeringsplatser förhandlas inte med Hyresgästföreningen eller annan hyresgäststyrd organisation. Beslutet att höja priset för parkeringsplatser i Haninge Bostäders bestånd tas av bolagets ledning.
 • Den årliga ordinarie hyreshöjningen kommer samtidigt att sänkas från   3 % till 2%.

 

Vad grundas hyresnivåerna på?

 • Vi har gjort en jämförelse både med våra egna hyror i nya områden och med vad andra fastighetsägare i närområdena tar för sina bilplatser.
 • Parkeringsavgifterna har legat på en ganska oförändrad nivå under många år, och var innan höjningen låga i jämförelse med andra hyresvärdar och övriga parkeringar i Haninge kommun.

 

Vad gör jag om jag inte vill betala en högre hyra?

 • I brevet kommer du att få svara på om du accepterar den nya hyran eller inte. Om du inte accepterar upphör ditt hyresavtal den 31 december 2021.

 

Vad gör jag om jag vill fortsätta att hyra min parkeringsplats?

 • Om du accepterar den nya hyran fortsätter antingen ditt nuvarande hyresavtal att gälla från den 1 januari 2022 fast med en ny hyra eller så kommer du att få underteckna ett nytt hyresavtal med den nya hyran och nya avtalsvillkor från den 1 januari 2022.

 

Jag har inte svarat på brevet om hyreshöjningen och har ändå fått en hyresavi med den nya högre hyran?

 • Om du inte har skickat tillbaka svarstalongen med ditt svar till oss, behåller du ändå ditt parkeringskontrakt och du får automatiskt den nya höjda hyran från den 1 januari 2022.
 • Om du inte vill fortsätta hyra din parkering måste du säga upp kontraktet med 3 månaders uppsägningstid. 

 

Vad innebär uppsägningen?

 • Uppsägningen innebär inte att du blir av med din parkeringsplats. Den innebär att vi säger upp det avtal som finns nu och ändrar i villkoren, det blir alltså ett nytt avtal.

 

Varför höjs hyran ändå varje år?

 • Parkeringshyran höjs årligen den 1 januari för att nivån ska följa konsumentprisindex. Vanligtvis rör det sig om en höjning på 2 %. Exempelvis blir det för en bilplats med hyra på 450 kr per månad en höjning med 9 kronor per månad.

 

Vad är konsumentprisindex?

 • Konsumentprisindex är en uträkning på vad priset för varor och tjänster höjs med i procent varje år i Sverige. Det räknas ut av Statistiska Centralbyrån (SCB)

 

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att ringa eller skicka E-post till oss:

Telefon: 08 606 89 00 måndag - torsdag klockan 9.00 - 11.45

Epost: info@haningebostader.se