Uppsägning av lägenhet

 

  • Uppsägningstiden för en lägenhet är tre kalendermånader (räknas alltid per den siste i månaden).
    - Uppsägningar ska vara Haninge Bostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att kunna räknas som uppsagd aktuell månad. Undantag görs endast då den sista dagen i månaden infaller en helgdag. Då räknas uppsägningar som inkommer per post följande vardag. Uppsägning som lämnas till Haninge Bostäders reception följande vardag räknas inte.
  • Flyttar du inom Haninge Bostäders äldreboende är uppsägningstiden två kalendermånader. Det vill säga att är det minst två hela kalendermånader kvar tills det är inflytt i den lägenhet du ska flytta till så slipper du dubbelhyra.
  • Vid dödsfall är uppsägningstiden en kalendermånad (kan bara sägas upp av dödsbodelägare, och intyg från skatteverket/begravningsbyrån ska uppvisas). Sker uppsägning senare än tre kalendermånader efter dödsfallet, är uppsägningstiden tre kalendermånader.
  • Uppsägning sker alltid skriftligt. Du kan även säga upp ditt avtal med Bank-ID via Mina sidor.
  • Vid uppsägning och flytt utanför Haninge Bostäders bestånd, tas 0,5 poäng bort från köpoängen. Det för att man får 0,5 poäng extra om man har ett kontrakt hos Haninge Bostäder.  Om du vill börja samla poäng igen måste du logga in på Mina sidor och aktivera köpoängen.
    - Köpoäng i bilplatskön tas bort vid uppsägning. Vid flytt inom samma område inom Haninge Bostäder raderas dock inte köpoäng till bilplats.

Blankett för uppsägning av lägenhet hittar du här.