Överlåtelse

Överlåtelse av hyresavtal är endast möjligt till närstående (föräldrar, barn) och kan ske om övertagaren sammanbott med hyresgästen minst 3 år och de gemensamt brukat hela bostaden.
En person som är inneboende har inte rätt att ta över lägenheten. Detta även om den inneboende är en närstående person, till exempel barnbarn.

Sedvanlig kreditprövning sker. Eventuell överlåtelse av hyresavtal regleras av jordabalken 12 kap, sambo- och äktenskapslag.

Blankett för överlåtelse