Studentlägenheter

Våra studentlägenheter kan endast sökas av dig som studerar på eftergymnasial nivå.   Godkända eftergymnasiala studier är: Universitet, högskola, folkhögskola, vissa yrkesutbildningar. Vi godkänner INTE Gymnasiet eller Komvux. Du måste även kunna visa upp att du är behörig till CSN.

Vi kommer även att begära in studieintyg, både när du söker studentlägenhet och till dem som bor i våra studentlägenheter.