Lokaler och förråd

Haninge Bostäder äger och förvaltar ca 290 lokaler och förråd. Lokalerna är främst ett komplement till våra bostadsfastigheter; d.v.s., vi har inga fastigheter med enbart kommersiella lokaler.

Förråden som finns ligger oftast i fastigheternas källarutrymmen, och kan endast användas som förråd eller lagerutrymme.

Är du intresserad av att hyra ett förråd/lager, kontakta kundtjänst via mejl och berätta hur stort förråd du önskar ungefär och till vilket ändamål.

Kundtjänst
Tel: 08-606 89 00, måndag - torsdag 09.00 - 11.45

e-post: info@haningebostader.se