Kö- och förmedlingssystemet - vanliga frågor

Haninge Bostäder har under hösten 2016 lanserat en ny hemsida och i samband med det även vårt uppdaterat vårt kö- och förmedlingssystem.

E-post utskick om verifiering

För sökande i vår bostadskö som har e-post som kontaktsätt skickas det i förekommande fall ut ett mejl om verifiering av e-post. Detta beror på att du tidigare inte har verifierat din e-post adress. Verifierar du inte din e-post finns det inget sätt att få information om lägenheter eller återfå dina inloggningsuppgifter.

Berörande nej/ej svar under Mina profiler

När man har anmält intresse på en lägenhet och är 10 i topp får man ett erbjudande att gå att titta på lägenheten. Vi har infört en gräns för hur många gånger man får tacka nej till ett erbjudande samt en gräns för hur många uteblivna svar man får uppnå. Under en period om 12 månader får man max tacka nej 5 gånger till ett erbjudande, annars blir man spärrad i 6 månader. Samma sak gäller vid 3 helt uteblivna svar på ett erbjudande om lägenhet. 

Aktivitetskrav var 18:e månad

Har man inte uppdaterat sina profiluppgifter och/eller loggat in i vårt kö- och förmedlingssystem under 18 månader spärras du för inaktivitet.

Vanliga frågor och svar

När kan man ställa sig i kö?
Man kan ställa sig i kö från 16 års ålder och söka lägenheter när man är myndig, d.v.s. när man blir 18 år.

Vem kan söka bostad?/Vad krävs för att få registrera sig?
Du skall uppfylla Haninge Bostäders hyrespolicy samt vara myndig.

Hur gör jag för att söka bostad?
Du registrerar dig som bostadssökande och söker sedan själv upp publicerade bostäder på vår hemsida.

Vilka bostäder publiceras på hemsidan?
Alla lediga bostäder publiceras på hemsidan.

När publiceras bostäderna på hemsidan?
De publiceras kontinuerligt och ligger på hemsidan under en veckas tid.

Hur lång uppsägning har jag?
Tre (3) månader.

Hur länge måste jag stå i kö för att få en lägenhet?
För närvarande är den genomsnittliga kötiden hos Haninge Bostäder 8 - 15 år.