Våra bostadsområden

Haninge Bostäder äger och förvaltar hyresfastigheter inom Haninge kommun från Vendelsö i norr till Utö i söder.