Modernisering av Södra Jordbrovägen

Husen på Södra Jordbrovägen 19-33 byggdes på 60-talet och nu är det dags att modernisera fastigheterna. Vi kommer att byta de gamla fönstren till nya fönster med bättre isoleringsförmåga som gör att inomhusklimatet förbättras samt ljudisolerar. Fasaden kommer att putsas och de platta taken kommer att bytas till sadeltak för att förhindra läckage.
Balkongerna kommer att glasas in vilket gör att balkongen kan nyttjas under längre tid på året. En inglasad balkong skyddar mot damm och regn, vilket gör att du kan låta balkongmöbler med dynor stå ute på balkongen samt skyddar mot vägbuller.
Vi beräknar att starta förbättringsåtgärderna under våren 2021.

 

Informationsmöte kommer att hållas:


För de som bor på: Södra Jordbrovägen 19-21: onsdagen den 23 september kl. 19.00 – 20.00 i Jordbro kyrka på Moränvägen 17. (Avklarat)


För de som bor på: Södra Jordbrovägen 23-25: onsdagen den 14 oktober kl. 19.00 – 20.00 i Jordbro kyrka på Moränvägen 17.


För de som bor på: Södra Jordbrovägen 27-29: onsdagen den 11 november kl. 19.00 – 20.00 i Jordbro kyrka på Moränvägen 17. OBS! Inställd pga restriktioner.


För de som bor på: Södra Jordbrovägen 31-33: onsdagen den 9 december kl. 19.00 – 20.00 i Jordbro kyrka på Moränvägen 17. OBS! Inställd pga restriktioner.


Vi kommer att berätta mer om de förbättringsåtgärder vi gör och du har möjlighet att ställa frågor till oss.

Varmt välkomna!

 

Frågor & Svar

 

När börjar vi renoverar?
Vi beräknar att starta förbättringsåtgärderna under våren 2021.


Hur påverkas jag av renoveringen?
Din balkong kommer att vara stängd och du kommer inte att kunna använda den under byggtiden.
Vi kommer att plasta in fönstren för att förhindra damm och smuts att komma in till lägenheten.
Vi kommer att ha en byggställning under byggtiden.


Vad är det ni ska göra?
- Vi kommer att byta de gamla fönster till nya fönster med bättre isoleringsförmåga som gör att inomhusklimatet förbättras, samt ljudisolerar.
- Fasaden kommer att putsas.
- De platta taken kommer att bytas till sadeltak för att förhindra läckage.
- Balkongerna kommer att glasas in vilket gör att balkongen kan nyttjas under längre tid på året. En inglasad balkong skyddar mot damm och regn, vilket gör att du kan låta balkongmöbler med dynor stå ute på balkongen samt skyddar mot vägbuller.


Kan jag bo kvar under byggtiden?
Ja.


Vad händer om jag inte skriver på hyresgästgodkännandet?
I enlighet med Hyreslagen ska varje hyresgäst individuellt tillfrågas om de åtgärder som fastighetsägaren avser att utföra. Blanketten ska skrivas under och skickas tillbaka innan utsatt svarsdatum. Om vi inte får in ditt godkännande innan utsatt datum kommer vi ansöka till Hyresnämnden om tillstånd att genomföra renoveringen.
Obs! Svaret gäller endast förbättringsåtgärderna – inte hyreshöjningen.


Får jag hyressänkning under byggtiden?
Din nuvarande grundhyra kommer att vara 5% lägre under tiden som din balkong renoveras. Då du inte kommer att kunna nyttja den.


Vad blir det för hyreshöjning?
När upprustningen är klar kommer hyran vara högre. Hyreshöjningen har förhandlats mellan Hyresgästföreningen Region Stockholm och Haninge Bostäder. Information om din nya hyra kommer att skickas ut separat till dig.