Örnens väg Fasader

Från september 2021 till april/maj 2022 kommer vår entreprenör Stark Fasad AB att renovera fasaderna på Örnens väg.

Vi renoverar fasaderna eftersom det tidigare byggdes med fog utan rörelse, vilket nu har blivit en del sprickor som gjort att tegel kan rasa ner. Det vill vi förstås undvika och då åtgärda så fort som möjligt.

Detta gäller Örnens väg 22-56 och inte Örnens väg 58 där det har fogats med rörlig fog.