Inglasning av balkong på Moränvägen 4 A - 104


Bygglovet är klart och nu har avtalet mellan Haninge Bostäder AB och Hyresgästföreningen region Stockholm gällande balkonginglasning för Moränvägen 4a -104 signerats, och vi har kommit överens om följande:


Kategori 1:

  • Moränvägen 20-22, Moränvägen 68-74, Moränvägen 76-80, Moränvägen 90-104.

Kostnad som läggs på hyran: 300 kronor per månad.


Kategori 2:

  • Moränvägen 8-18, Moränvägen 32-42, Moränvägen 46A-46E, Moränvägen 56-66,
  • Moränvägen 82-88, Moränvägen 4A-6, Moränvägen 24-30, Moränvägen 48-54.

Kostnad som läggs på hyran: 390 kronor per månad.


Tillvalskostnaden är uppdelad i två olika kategorier beroende på vilken adress man bor på. Det har att göra med balkongens storlek och typ. Vi kommer att erbjuda inglasningen adressvis, du kommer att få ett tillvalsavtal hemskickad med svarskuvert när det är möjligt för just din adress att få beställa.

Avtalserbjudande skickas ut i följande ordning:

  1. Maj 2022 - Moränvägen 4 A-6, 8-18, 20-22, 24-30
  2. Preliminärt under år 2023 - Moränvägen 32-42, 46A-46E, 48-54, 56-66.
  3. Preliminärt under år 2024 - Moränvägen 68-74, 76-80, 82-88, 90-104.

Vanliga frågor och svar hittar du här!


Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta:
Fatima Bale, Byggsamordnare, info@haningebostader.se.