Telia gör tekniskt förbättringsarbete 22-23 nov

Vår leverantör av det öppna fibernätet Telia kommer den 22 och 23 November 2022 mellan klockan 09.00-15.00 göra ett tekniskt förbättringsarbete med nätet. Detta innebär för alla hyresgäster hos Haninge Bostäder som använder fibertjänster från Telia, att en kortare driftstörning om max ett par minuter kommer att ske under angivet tidsspann.  Får man inte igång sin tjänst efter avbrottet behöver man starta om sin tekniska utrustning. Detta gör man genom att göra den vita fiberomvandlaren (Raycore) i skåpet i hallen strömlös i någon minut. Helt enkelt dra ut kontakten och stoppa tillbaks den efter en stund. Kvarstår problemen behöver man kontakta sin tjänsteleverantör för att få det åtgärdat, det vill säga den leverantör som ni har avtal med för internettjänsten.