Takarbete Moränvägen 44 B

Vi har upptäckt en skada på yttertaket på Moränvägen 44B som behöver åtgärdas.

 Arbetet kommer att starta under vecka 21. Entreprenören kommer att montera upp ett ställningstorn vid sidan av entréporten Moränvägen 44B. Arbetet kommer att pågå under 2-3 veckor och utföras av företaget NP-Gruppen.

Takreparationen kan medföra en del störningar men vi ber er om överseende med detta och gör allt för att arbetet ska fortlöpa så problemfritt som möjligt.

Med vänlig hälsning                    

Haninge Bostäder AB

Projektledare Mikael Birgersson 08 606 54 33