Takarbete Dalarö

Till alla boende på Sagavägen , Verdandivägen ,Wallinvägen och Odinsvägen


Det kommer att utföras underhållsarbete på yttertaken i ert område.
Där det kommer att bytas trasiga takpannor och rensas hängrännor. Vi kommer även att
komplettera taksäkerheten och snörasskydd. Arbetet kommer att utföras av NPGruppen.


Arbetet startar vecka 27 och kommer att pågå i ca 5 veckor. Bifogar tidplan för varje
hus. Entreprenören kommer att behöva tillträde till takluckor som finns på
loftgång och i trapphus.


Vi är medvetna om att takarbetet orsakar besvär för alla boende men vi lovar göra allt vi
kan för att minimera eventuella besvär.