Skötseln av vår yttre miljö

Fr o m 2009-04-01 kommer skötseln av vår yttre miljö i alla bostadsområden att utföras av Vivaldi AB. Vivaldis personal kommer att bära gröna profilkläder med text där det framgår att de arbetar för Vivaldi AB.

"Vi ser fram emot ett bra samarbete med Vivaldi och önskar dem välkomna som ny entreprenör hos oss" säger Rolf Östergren, VD.