Resultat från hyresförhandling

Överenskommelse har träffats mellan Haninge Bostäder AB och Hyresgästföreningen om hyror för 2010.

Bostäderna höjs med 16,50 kr per kvm och år.
Lokaler med förhandlingsklausul höjs med 4,93 %.
P-plats utan motorvärmare höjs med 10 kr per månad.
P-plats med motorvärmare höjs med 15 kr per månad.
Garage höjs med 20 kr per månad.

För de hyresgäster som debiteras elkostnad på hyresavin kommer elpriset att höjas med 6 öre per kWh till 1,38 kr.


Samtliga förändringar gäller fr o m 1 januari 2010.