Resultat från hyresförhandling

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2013 års hyror. Partena är överens om en hyreshöjning enligt följande:

Bostäder - Hyran höjs med 20:50 kr/kvm och år from 2013-04-01

Lokaler m förhandlingsklausul - Hyran höjs med 2,81% from 2013-01-01

lkostnader - För de hyresgäster som debiteras elkostnad på hyresavin kommer elpriset att vara oförändrat d.v.s 1,48 kr per kWh


Bilplatser - Ingår ej i förhandlingen med hyresgästföreningen. Justering av 2013 års hyra kommer att meddelas på annat sätt.