Resultat från hyresförhandling

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2012 års hyror. Partena är överens om en hyreshöjning enligt följande:

Bostäder - Hyran höjs med 2,5% from 2012-04-01
Lokaler m förhandlingsklausul - Hyran höjs med 2,81% from 2012-01-01
Bilplatser - Hyran höjs med 2,81% from 2012-01-01

Elkostnader - För de hyresgäster som debiteras elkostnad på hyresavin kommer elpriset att vara oförändrat d.v.s 1,48 kr per kWh