Resultat från hyresförhandling

Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen om 2011 års hyror. Partena är överens om en hyreshöjning from 2011-01-01 enligt följande:

Bostäder - Hyran höjs med 1,99%
Lokaler m förhandlingsklausul - Hyran höjs med 3%
Bilplatser - Hyran höjs med 7%

Elkostnader - För de hyresgäster som debiteras elkostnad på hyresavin kommer elpriset att höjas from 2011-01-01 med 10 öre per kWh till 1,48 kr.