Pågående pålningsarbeten i Jordbro

Under november månad så kommer det främst att pålas i området. Det sitter vibrationsmätare uppsatta runt om i våra befintliga fastigheter som automatiskt varnar ifall vibrationerna skulle överskrida tillåtna gränsvärden. Pålningsentreprenören har tillstånd att jobba mellan klockan 07:00 - 18:00 måndag till torsdag.

Vi kommer även att fortsätta arbetet med fjärrvärmeomläggningen samt en del markarbeten. Under slutet av november påbörjas rivningen av loftgångshuset Moränvägen 1a-.

Läs mer här.